Ostry zespół wieńcowy jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Jego najczęstsza przyczyną jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Nieleczony prowadzi do zawału serca (mięśnia sercowego). Następuje on w chwili zamknięcia naczynia krwionośnego w sercu, co sprawia, że dopływ krwi jest przerwany i dopływ tlenu do mięśnia jest zahamowany. Przyczynia się to do martwicy odciętego fragmentu serca.

Najczęściej bezpośrednią przyczyną zamknięcia światła tętnicy wieńcowej jest skrzep (który blokuje dopływ krwi do mięśnia) lub pęknięcie blaszki miażdżycowej. Na zawał serca narażeni są szczególnie mężczyźni w wieku ponad 45 lat, a także kobiety powyżej 55 roku życia. Ostry zespół wieńcowy dotyka w pierwszej kolejności palaczy papierosów, mających wysoki cholesterol, osoby z nadwagą i otyłością. Najbardziej charakterystycznym symptomem zawału serca mięśnia sercowego jest ból w klatce piersiowej.

Każdego roku w Polsce zawał serca dotyka 100 tys. osób, z czego dla 35 tys. pacjentów zawał kończy się zgonem (50% zgonów dotyczy osób w wieku produkcyjnym). Osoby, u których zawał serca nie okazał się być śmiertelnym, wymagają odpowiedniej rehabilitacji, którą jest w stanie zagwarantować wykwalifikowany i doświadczony terapeuta.

Dlaczego rehabilitacja jest koniecznością?

Odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona terapia po pierwszym zawale serca, odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o zapobieganie kolejnemu zawałowi. Szacuje się, że zmniejsza ona ryzyko drugiego zawału o 25-30% w porównaniu do tego, co osiąga się poprzez stosowanie jedynie leków. Sposób postępowania nie jest jednak taki sam w stosunku do wszystkich pacjentów, jest on uzależniony od:

  • ogólnego stanu zdrowia pacjenta,
  • stopnia oraz rozległości zawału,
  • chorób współistniejących.

Etap I – terapia w warunkach szpitalnych

Rozpoczęcie rehabilitacji po przebytym zawale mięśnia sercowego nie należy odkładać w czasie. Istotne jest aby jak najszybciej po ataku serca adaptować mięsień do warunków normalnej pracy. Powinno się to odbywać pod okiem odpowiednio przygotowanego rehabilitanta w szpitalu na zlecenie lekarza. Celem rehabilitacji kardiologicznej w tym okresie jest osiągnięcie przez chorego samodzielności, czyli przywrócenie sprawności w wykonywaniu codziennych czynności. Pierwszy okres rehabilitacji u osób po zawale trwa od 4 do 10 dni (dłużej w sytuacji wystąpienia powikłań).

Etap II - rehabilitacja poszpitalna

Po zakończeniu leczenia szpitalnego należy kontynuować terapie, której najlepszą formą jest rehabilitacja pod okiem wykwalifikowanego personelu medycznego, tj. fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa. Terapia na tym etapie trwa od 4 do 12 tygodni i nakierowana jest na:

  • zwiększenie wydolności układu krążenia,
  • minimalizację ryzyka rozwoju choroby oraz ewentualnych powikłań.

Ważne jest aby rehabilitację po zawale serca zaplanować w oparciu o wyniki testu wysiłkowego przeprowadzonego w kilka tygodni po zdarzeniu. Wysiłek fizyczną planuje się tak, aby nie doprowadzić do osiągnięcia progu przemian beztlenowych. Na tym etapie rehabilitacji po zawale serca przewidziane są:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia gimnastyczne – ogólnorozwojowe,
  • treningi marszowe na bieżni,
  • jazda na tzw. rowerku pod okiem fizjoterapeuty,
  • ćwiczenia oporowe zwiększające siłę i wytrzymałość mięśni (można rozpocząć po około 4. tygodniach treningu wytrzymałościowego).

Etap III - zmiana trybu życia

Ta faza trwa najdłużej, czyli całe życie pacjenta. Jej celem jest podtrzymanie efektów prowadzonej do tej pory rehabilitacji. Polega ona m.in. na nauce radzenia sobie ze stresem, który może doprowadzić do kolejnego ataku. Ponadto niezbędna jest wytrwałość pacjent w samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Utrzymywanie aktywności fizycznej na odpowiednim poziomie jest elementem decydującym o uzyskaniu oczekiwanej poprawy.

Nacisk kładzie się również na edukację odnośnie konieczności rezygnacji z palenia oraz zmianę nawyków żywieniowych wspomagających pracę serca i układu krążenia. Właściwy sposób żywienia to część stałej rehabilitacji po zawale serca. Dieta po ataku serca powinna być bogata w ryby, owoce, warzywa, orzechy włoskie, ciemne pieczywo. Na tym etapie rehabilitacji rola służby zdrowia ogranicza się do okresowych kontroli stanu zdrowia pacjenta.

Cena: 150 zł (lub pakiet 10 zabiegów 1300 zł) Umów się na wizytę