Do udaru mózgu dochodzi poprzez zahamowanie przepływu krwi do tego narządu. Oszacowano, że aż 88% udarów mózgu wynika z „obecności” skrzepu krwi lub zatoru tętniczego. Jedynie 12% udarów jest efektem pęknięcia naczyń krwionośnych. Bez względu na przyczynę, u blisko 80% dorosłych pacjentów udar mózgu skutkuje przemijającą bądź trwałą niepełnosprawnością. Jego konsekwencją jest nierzadko całkowita lub częściowa utrata sprawności ruchowej, porozumiewania się z otoczeniem oraz pamięci.

Terapia po udarze mózgu to konieczność!

Do podstawowych środków leczniczych u chorych, którzy przeżyli ostrą fazę udaru mózgu należy rehabilitacja. Jest ona kluczowym elementem procesu zdrowienia. Dzięki odpowiedniej terapii całkowicie niesprawny człowiek, uzależniony od pomocy innej osoby, może zacząć odzyskiwać samodzielność, a nawet powrócić do „życia sprzed udaru”. Jest jednak jeden warunek – wdrożenie dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta programu zabiegów rehabilitacyjnych prowadzonego przez doświadczonego fizjoterapeutę. Osoba prowadząca rehabilitację powinna wiedzieć jak zminimalizować straty po udarze i jak postępować z chorym, aby nie działać na jego niekorzyść.

Źle prowadzona terapia może zrobić więcej szkód niż przynieść pożytku. Negatywny wpływ na sprawność chorego ma również zbyt późno rozpoczęta terapia.

Im szybciej tym lepiej

Rehabilitacja po udarze mózgu powinna się rozpocząć jak najszybciej - najlepiej już od pierwszych dni pobytu pacjenta w szpitalu, po uzyskaniu stabilizacji stanu ogólnego chorego. Wczesna rehabilitacja:

 • przeciwdziała wtórnym następstwom udaru oraz unieruchomienia (tzw. patologicznym wzorcom ruchowym),
 • zmniejsza ryzyko śmierci,
 • poprawia stan psycho-ruchowy chorego.

Zbiegi rehabilitacyjne prowadzone powinny być również w przypału pacjentów nieprzytomnych, mało współpracujących. Takim chorym należy zapewnić systematyczną (co 2-3 godz.) zmianę pozycji w łóżku. Niemniej ważna jest symulacja aktywności fizycznej u pacjenta.

Całościowe spojrzenie na pacjenta

Do każdej osoby, która przeszła udar należy podejść holistycznie. Wykwalifikowany fizjoterapeuta nie koncentruje się wyłącznie na niedowładzie kończyny górnej, jeśli pacjent boryka się również z zaburzeniami mowy, zaburzeniami połykania, depresją, niedowładem kończyny dolnej.

Jak długo trwa terapia?

Terapie należy prowadzić tak długo, jak wymaga tego konkretny pacjent (nawet przez resztę jego życia). Kluczowe jest, aby rozpoczęta w trakcie pobytu pacjenta na oddziale udarowym terapia mogła być kontynuowana na oddziale rehabilitacji neurologicznej i w razie potrzeby – ambulatoryjnie i w warunkach domowych. Robienie dłuższych przerw w rehabilitacji nie jest wskazane. Ćwiczenia rehabilitacyjne muszą być wykonywane regularnie. Z drugiej strony nie można doprowadzić do nadmiernego przemęczenia chorego. W rehabilitacji ważna jest zatem, poza pozytywnym nastawieniem do terapii, systematyczność i rozsądek.

U pacjentów po przebytym udarze stosuje się m.in.:

 • masaże,
 • metodę PNF (prioprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie),
 • plastrowanie metodą Kinesiology Taping.

Istnieją jednak przeciwwskazania, które uniemożliwiają rehabilitację. Jest to:

 • niewyrównany stan somatyczny pacjenta,
 • zapalenie żył,
 • niewyrównane zaburzenia nastroju.

Rezultaty rehabilitacji u pacjentów po udarze

Korzyści wynikające z rehabilitacji po udarze mózgu nie pojawiają się natychmiast po jej rozpoczęciu. Uwidaczniają się one stopniowo, i co najważniejsze, postępy prowadzonej terapii dostrzegalne są u różnych osób w różny sposób. Otóż każdy pacjent jest inny, dlatego nie ma jednego wzorca postępowania w sytuacji udaru. Rezultaty pracy chorego z fizjoterapeutą zależą od:

 • czasu, jaki upłynął od udaru do rozpoczęcia rehabilitacji,
 • stanu somatycznego chorego przed udarem,
 • lokalizacji i zakresu udaru, tzn. obszaru mózgu, który uległ niedokrwieniu,
 • konsekwencji udaru (np. porażenie kończyn, deficyty poznawcze).

Rozsądnie prowadzona i odpowiednio dozowana rehabilitacja pacjentów po udarze poprawia funkcje praktyczne. Chory prowadzony przez doświadczonego fizjoterapeutę nabywa zdolności do samodzielnego siadania, z czasem również do samodzielnego ubierania się, korzystania z toalety, spożywania posiłków.

Cena: 150 zł (lub pakiet 10 zabiegów 1300 zł) Umów się na wizytę